Nhóm học 100% giáo viên nước ngoài

TIẾNG ANH CHO BÉ 

* 12 học viên học/lớp.

* 100% giáo viên Philippines.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÓA HỌC 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP 

*Nhóm 9 học viên/lớp.

*Học với 100% giáo viên Philippines 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÓA HỌC 

CÁC HÌNH THỨC CUNG ỨNG:

     

         1. DẠY THEO GIỜ

         2. DẠY THEO THÁNG / KHÓA 

         3.  GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU.

Le Lan International JSC

Địa chỉ28 Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
Websitehttps://lelaninternational.com | cungunggiaovien.com
Email: info@lelaninternational.com
Phone: 028 3849 8986  |  Hotline: 0938 250 306