Giấy phép lao động

  • Issuance of work permit

Le Lan International’s helpful consultants shall answer customers’ questions, provide latest information on relevant provisions and implementation procedures as well as work with State agencies on behalf of customers.

  •  Reissuance of work permit

Expats shall be re-granted work permits in case their work permits are subject to lost, damage or adjustment or supplement to any information therein. Contact us to be reissued work permit within the shortest time.

  •  Extension of work permit

Do you want to have your work permit that is nearly expired extended rapidly? Le Lan International shall be your wisest choice. With more than 6 years of experience in providing services for expats, we are confident to assist you in handling all problems you face within the shortest timeframe.

Using professional services of Le Lan International, you shall receive helpful consultancy, detailed responses to your questions and importantly, receive work permit according to the schedule as agreed.

  • Service of applying for Vietnam criminal records

A criminal record is used to show whether an individual has violated law, whether such individual has been prohibited on taking over positions, establishing or managing enterprises or cooperatives when a competent Court issues an order announcing the bankruptcy of such enterprises or cooperatives. It is a required document when expats apply for work permit in Vietnam.

If you want to apply for criminal record card no. 1 on behalf of expats, we will help you prepare documents and submit them on behalf of the expats. We commit delivering the card at the soonest possible time.

Criminal record card no. 2, under relevant provisions, is granted to prosecution agencies, however, it shall be granted to an individual on demand on condition that such individual doesn’t authorize other person to carry out related procedures. We shall prepare documents and work with officers of Justice Department on behalf of you.

We specialize in processing difficult and URGENT cases of applying for criminal records. With highly experienced staff who have assisted thousands of customers in obtaining criminal records, definitely you will be satisfied with our service.

Service of conversion of foreign driving licenses into Vietnamese equivalents

***With helpful assistance and consultancy of our professional staff, we guarantee conversion procedure will be simple and you will possess a Vietnamese driving license within 5 working days upon issuance of full documents.

*—*—*

*–*–*

***

  • Dịch vụ xin giấy phép làm việc và các tài liệu liên quan.

Giấy phép lao động là một văn bản pháp lý được ban hành theo Luật Lao động Việt Nam, cho phép người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc hợp pháp trong một thời gian dài. Le Lan International chuyên xin giấy phép lao động một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, đặc biệt là xử lý các trường hợp khó khăn với mức giá cạnh tranh nhất. Dịch vụ của chúng tôi giúp khách hàng vượt qua các thách thức liên quan đến thủ tục xin giấy phép lao động, các tài liệu cần thiết để sản xuất và tiết kiệm thời gian liên quan đến việc học các quy định liên quan.

  • Cấp giấy phép lao động

Chuyên gia tư vấn hữu ích của Le Lan International sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng, cung cấp thông tin mới nhất về các điều khoản liên quan và quy trình thực hiện cũng như làm việc với các cơ quan nhà nước thay mặt cho khách hàng.

  • Cấp lại giấy phép lao động

Người nước ngoài sẽ được cấp lại giấy phép làm việc trong trường hợp giấy phép làm việc của họ bị mất, hư hỏng hoặc điều chỉnh hoặc bổ sung cho bất kỳ thông tin nào trong đó. Liên lạc với chúng tôi để được cấp lại giấy phép làm việc trong thời gian ngắn nhất.

  • Gia hạn giấy phép lao động

Bạn có muốn có giấy phép làm việc của bạn sắp hết hạn được gia hạn nhanh chóng không? Le Lan International sẽ là sự lựa chọn sáng suốt nhất của bạn. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài, chúng tôi tự tin hỗ trợ bạn xử lý tất cả các vấn đề bạn gặp phải trong khung thời gian ngắn nhất.

Sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp của Le Lan International, bạn sẽ nhận được tư vấn hữu ích, trả lời chi tiết cho câu hỏi của bạn và quan trọng là nhận giấy phép làm việc theo lịch trình như đã thỏa thuận.

  • Dịch vụ xin hồ sơ lý lịch tư pháp Việt Nam

Một lý lịch tư pháp được sử dụng để cho thấy một cá nhân đã vi phạm pháp luật, cho dù cá nhân đó đã bị cấm đảm nhận vị trí, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp hoặc hợp tác xã khi Tòa án có thẩm quyền ra lệnh tuyên bố phá sản các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đó. Đó là một tài liệu cần thiết khi người nước ngoài xin giấy phép lao động tại Việt Nam.

Nếu bạn muốn nộp đơn xin lý lịch tư pháp. 1 thay mặt cho người nước ngoài, chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị tài liệu và gửi chúng thay mặt cho người nước ngoài. Chúng tôi cam kết giao thẻ trong thời gian sớm nhất.

Thẻ hồ sơ lý lịch tư pháp số. 2, theo các điều khoản liên quan, được cấp cho các cơ quan công tố, tuy nhiên, nó sẽ được cấp cho một cá nhân theo yêu cầu với điều kiện cá nhân đó không ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục liên quan. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn chuẩn bị tài liệu và làm việc với các cán bộ của Bộ Tư pháp.

Chúng tôi chuyên xử lý các trường hợp khó khăn và khẩn cấp khi nộp đơn xin hồ sơ lý lịch tư pháp. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm đã hỗ trợ hàng ngàn khách hàng trong việc lấy hồ sơ lý lịch tư pháp, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang tương đương Việt Nam

Với sự hỗ trợ và tư vấn hữu ích của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo quy trình chuyển đổi sẽ đơn giản và bạn sẽ có bằng lái xe Việt Nam trong vòng 5 ngày làm việc sau khi cấp đầy đủ tài liệu.

Le Lan International JSC

Địa chỉ: 28 Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
Website: https://lelaninternational.com 
Email: info@lelaninternational.com
Hotline: 0938 250 306

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.