Cung ứng theo giờ

A. TRÁCH NHIỆM CỦA LE LAN INTERNATIONAL:

1. Chịu toàn bộ tính pháp lý của Giáo Viên trong thời gian cung ứng.

2. Chịu trách nhiệm thay đổi Giáo Viên khi có yêu cầu từ phía khách hàng.

3. Trang bị cho Giáo Viên về chuyên môn theo yêu cầu của khách hàng.

4. Hoàn thành tất cả các bước đảm bảo việc đưa Giáo Viên được chọn đến nơi giảng dạy theo quy định của khách hàng.

B. QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG:

1. Chọn hay không chọn Giáo Viên sau dạy thử.

2. Không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của Giáo Viên tại Việt Nam.

3. Có quyền yêu cầu thay đổi Giáo Viên khi Giáo Viên không đảm bảo về chất lượng giảng dạy.

4. Được quyền quyết định về : chương trình dạy, thời gian dạy, thời gian nghỉ của Giáo Viên cung ứng.

5. Chỉ thanh toán số giờ thực dạy. 

C. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:  Thanh toán giờ thực dạy  vào ngày 01 đến 05 hàng tháng cho Le Lan International JSC .

Tài Khoản Ngân Hàng 

D. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 03 Tháng, 06 tháng, 12 tháng .

Le Lan International JSC

Địa chỉ: 28 Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
Websitehttps://lelaninternational.com
Emailinfo@lelaninternational.com
 Hotline: 0938 250 306

From đăng ký tư vấn dịch vụ cung ứng  

https://cungunggiaovien.com/form-dang-ky/