Bằng lái quốc tế

For foreigner, driving a vehicle in Vietnam seems to be an unrealistic idea when you set your first step in Vietnam but after a few days, the idea will be too tempting to avoid. In fact, driving a car, motorbike or even riding a bicycle will give you a whole new experience: to see Vietnam by your own view. But there will be always a concern: “will your driving license suffice the legal requirement?

For permanent residents or those who relocate to Vietnam for working, studying or living, you must own a valid Vietnamese Driver License issued by provincial or national public transportation service – which belongs to the Ministry of Transport.

For temporary visitors, it is preferred that you possess an international driving permit, which can easily be obtained from your home country and converted to Vietnamese one. The police have the right to confiscate your vehicle for 90 days if you are not able to show a valid license.

And when you need it, contact us!

*—*—*

*–*–*

***

*

Đối với người nước ngoài, lái xe ở Việt Nam dường như là một ý tưởng không thực tế khi bạn đặt chân đầu tiên vào Việt Nam nhưng sau vài ngày, ý tưởng này sẽ khó tránh khỏi được hấp dẫn. Trên thực tế, lái xe hơi, xe máy hoặc thậm chí đi xe đạp sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới: ngắm nhìn Việt Nam theo quan điểm của riêng bạn. Nhưng sẽ luôn có một mối quan tâm: giấy phép lái xe của bạn có đủ yêu cầu pháp lý không?

Đối với người thường trú hoặc những người di chuyển đến Việt Nam để làm việc, học tập hoặc sinh sống, bạn phải sở hữu Giấy phép lái xe Việt Nam hợp lệ do cục giao thông công cộng cấp tỉnh hoặc quốc gia – thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Đối với du khách tạm thời, bạn nên có giấy phép lái xe quốc tế, có thể dễ dàng lấy từ nước bạn và chuyển đổi sang bằng lái xe Việt. Cảnh sát có quyền tịch thu xe của bạn trong 90 ngày nếu bạn không thể xuất trình giấy phép hợp lệ.

Và khi bạn cần đến nó, hãy liên hệ với chúng tôi!

_________________________________________

CÔNG TY CP TMDV LE LAN INTERNATIONAL

Add: 28 Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
Website: https://lelaninternational.com |
Email: info@lelaninternational.com
Hotline : 0938 250 306

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.